Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ellebækskolens SFO

lebækskolens SFO er åben fra kl. 6:00 til 8:00 og igen fra kl. 13:40 til 17:00. 
Der er åbent i de perioder hvor skolen er lukket, og eleverne i vores SFO er visiteret. 

Vores SFO er til for børnene
SFO er en aktiv del af en helhedsorienteret specialpædagogisk indsats i nært og tæt samarbejde med forældre, PPR og skolen. Derfor har SFO’en en central rolle i skolens samlede tilbud.  

Børnene har brug for struktur og stimulering, derfor har vi en fast ugeplan for aktiviteter og en gennemgående struktur.  

Meget af børnenes udvikling og læring sker og understøttes gennem børnenes frie og eksperimenterende leg. Legen har en stor værdi i sig selv, da den bidrager til udvikling af relationer, motorik og kreativitet. SFO har til hensigt at være en forlængelse af barnets læring, så uanset hvad børnene foretager sig, kan de blive guidet til bedre at formulere deres behov og ændre legen i et samarbejde.  

Børnene skal møde voksne der udviser glæde og munterhed og har lyst til leg og igangsættelse af aktiviteter. Vi arbejder pædagogisk med at lære børnene at lege og blive attraktive legekammerater.  

Vi arbejder i SFO ud fra den enkeltes elevs handleplan, med henblik på hvilke kompetencer der skal udvikles. Vi skal yde det bedst mulige tilbud til børnenes udvikling.   

SFO og skolens vigtigste samarbejdspartnere er forældrene. Vi indgår i et forpligtende pædagogisk fællesskab om barnets udvikling og læring.  

Mål  
At introducere børnene til at have et aktivt og stimulerende fritidsliv, der giver børnene, evner til at sørge for egen trivsel og udvikler hver enkelt barns sociale kompetencer. SFO har til hensigt at børnenes forskellige kompetencer skal respekteres og inddrages i hverdagen.  

Formål 
At børnene oplever en attraktiv SFO, hvor vi skaber et legende miljø, hvor læring og udvikling sker gennem leg og hvor socialt samvær er i fokus. Hvor børnene lærer at justere deres ønsker i forhold til andres hensigter, lærer at håndtere konflikter og at samarbejde og lærer at respektere andre.  

Primærmål 
At vi tilstræber en klar og tydelig kommunikation og et tæt samarbejde med forældrene, vi informerer forældre om fx ferieplaner, ugestruktur og aktivitetsplaner, vi afholder forældrekaffe den sidste fredag i hver måned.  

Sekundærmål
At vi begrænser brug af fx tv, tablets, pc og legepassiverende elektronik, men ikke udelukker dem. Digital leg er en ny form for leg, som ikke skal underkendes, men den må ikke erstattes af legen med rigtige mennesker.