MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Ellebækskolens SFO er åben fra kl 6 til 8:00 og igen fra kl 13:40 til 17. SFO er åben i de perioder hvor skolen er lukket. Vores elever er visiteret til vores SFO